Congres Klaar voor Lager

Banner Congres Klaar voor Lager

Een congres over het optimaal verwarmen met lage temperatuur, ventilatie en isolatie

Op 4 oktober 2022 in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam organiseert TKI Urban Energy samen met partners een congres over het belang van lagetemperatuurverwarming (LT-verwarming) voor woningen. Op verschillende plaatsen in de bouw-/installatiesector lopen onderzoeken om te komen tot ‘no-regret’ adviezen aan woning- en gebouweigenaren om te verduurzamen. Het is zoeken naar een optimum tussen bouwkundige en installatietechnische oplossingen. Tijdens dit congres nemen we je mee langs de meest recente inzichten en bediscussiëren we welke rol LT-ready kan of moet spelen in de verduurzamingsaanpak van de gebouwde omgeving.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen:

  • Het voordeel van LT-verwarming via een (hybride) warmtepomp, warmtenet en andere innovatieve afgiftesystemen;
  • Hoe te komen tot het (economisch/energetisch) optimum tussen het benodigde isolatieniveau en het aanpassingen aan het afgiftesysteem om LT-ready te worden.
  • Het benodigde isolatieniveau om LT-warmte te kunnen leveren;
  • Het belang van LT-ready als no-regret renovatiestandaard en hoe dat zich verhoudt tot de Standaard en Streefwaarden;
  • Presentatie van de resultaten van diverse meet-, monitoring- en onderzoeksprojecten;

Benieuwd naar innovaties rond lagetemperatuurwarmte?
Aanbieders van innovatieve afgiftesystemen en producten voor ventilatie, isolatie, koeling of tapwater in combinatie met lagetemperatuursystemen, zijn op dit congres aanwezig om geïnteresseerden alles over hun product te vertellen. Meld je vast aan om dit congres niet te missen!

Plenaire opening is om 10:00, met inloop vanaf 9:30.

Plenaire afsluiting is om 16:00, met een netwerkborrel tot 17:30.

 

Aanmelden