Bijeenkomst Perspectief-ronde 2019/2020

Vanuit Perspectief worden onderzoeksprogramma's gefinancierd die bijdragen aan technologische innovatie met potentiële economische impact voor Nederland. Wilt u een aanvraag indienen voor de Perspectief-ronde 2019/2020 die in oktober 2019 van start gaat? Of wilt u meer weten over het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) voor de komende jaren? Meld u dan aan voor de informatie- en matchmakingbijeenkomst van NWO en EZK op 30 september aanstaande in Utrecht!

Perspectief daagt consortia van onderzoekers, bedrijven en andere instellingen uit om met een technologisch baanbrekend voorstel te komen. Voor de komende ronde komt naar verwachting tussen ongeveer 19 miljoen euro beschikbaar, per programma maximaal 4 miljoen euro. Meer informatie

Deze dag, die duurt van 10.00-15.30 uur, wordt u uitgebreid geïnformeerd over het vernieuwde Topsectorenbeleid, de KIA’s en de nieuwe ronde en mogelijkheden van Perspectief. Daarnaast is er volop ruimte om contacten te leggen. Onderzoekers, maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen hun plannen pitchen, zoeken naar partners en hun ideeën te toetsen op passendheid in de KIA’s. Bent u dus op zoek naar potentiële programmapartners, noteer 30 september dan in uw agenda! Voor het (concept)programma van de dag: klik hier. Direct aanmelden kan via het aanmeldformulier