Bijeenkomst extra MOOI-openstelling Systeemoplossingen Hernieuwbare Elektriciteit

turbine
-

Op 31 maart 2021 organiseerden Topsector Energie en RVO een informatie- en matchmakingbijeenkomst MOOI - Systeemoplossingen Inpassing Grootschalige Opwekking Hernieuwbare Elektriciteit (MOOI-SIGOHE). We bespraken innovatieve ideeën en oplossingen voor grootschalige opwek. En over het gebruik van hernieuwbare elektriciteit in het duurzame energiesysteem van de toekomst. Partners en financiers kwamen samen om oplossingen verder te ontwikkelen.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst werd uitgebreid informatie over deze regeling gegeven. Er was ook ruimte om rechtstreeks vragen te stellen aan de regelingen-experts.

Tijdens de tweede helft van deze bijeenkomst was er in meerdere rondes gelegenheid om kennis te maken met potentiële samenwerkingspartners. 

MOOI-SIGOHE

De MOOI-SIGOHE (MOOI - Systeemoplossingen Inpassing Grootschalige Opwekking Hernieuwbare Elektriciteit) biedt subsidie aan brede samenwerkingsverbanden. De regeling stimuleert onderzoek en ontwikkeling van innovatieve sector-overstijgende systeemoplossingen. Het gaat hierbij om innovaties op de gebieden van:

  • opwek
  • transport en distributie
  • opslag en conversie
  • verbruik

Naar verwachting opent deze regeling in april met een verwacht budget van € 13 miljoen. Wees er dus snel bij als u met uw partners van deze regeling gebruik wilt maken!

Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/mooi-sigohe en www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi/mooi-sigohe 

Wilt u alvast uw ideeën en/of zoektocht naar partners voorleggen? Neem dan vooral contact op met RVO en de betrokken TKI’s van de Topsector Energie. Samen organiseren ze deze bijeenkomst voor u:

Meer informatie

www.rvo.nl/mooi-sigohe