Bijeenkomst Europese programma's voor duurzame oplossingen

Wilt u meer weten over de financieringskansen voor duurzame projecten voor bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur en mobiliteit? Laat u inspireren en informeren tijdens de informatiebijeenkomst Europese programma’s voor duurzame oplossingen.

Duurzame oplossingen

Nederland staat voor belangrijke opgaven, zoals:

 • Mobiliteit: verkeersruimte slim en veilig inrichten, ontbrekende schakels in het netwerk toevoegen, duurzaam vervoer verbeteren en informatie-uitwisseling tussen systemen en partijen mogelijk maken (interoperabiliteit).
 • Klimaat: CO2-uitstoot verminderen en de omgeving aanpassen aan klimaatverandering (mitigatie en adaptatie).
 • Energie: van fossiele brandstoffen naar groene energie.
 • Circulaire economie: grondstoffen en producten langer in de kringloop houden.
 • Biodiversiteit: natuur en biodiversiteit behouden en herstellen.
 • Gezondheidszorg: (digitale) toegang tot zorg verbeteren, ook in het landelijk gebied.   

Om deze opgaven op te lossen moeten overheden, bedrijven, non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en kennisinstellingen samen aan de slag. Daarbij kan financiële hulp net het verschil maken.

Europese programma’s

Vanuit verschillende Europese programma’s kunt u voor deze opgaven een subsidie krijgen voor onderzoek, innovatie, experimenten, implementatie of beleidsuitwisseling.

Wat zijn de kansen? Waar moet u rekening mee houden? En vooral: hoe kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u helpen?

Het programma

4 Europese programma’s organiseren deze informatiebijeenkomst:

DRIFT-directeur Derk Loorbach opent het event als hoofdspreker. DRIFT staat voor Dutch Research Institute For Transitions, een toonaangevend onderzoeksinstituut over en voor duurzaamheidstransities in Rotterdam.

Daarna maakt u kennis met projecten uit de 4 programma’s, die meewerken aan bovengenoemde opgaven. De projectuitvoerders gaan hierover in gesprek met elkaar én met de zaal.

Na de (netwerk-)lunch zijn er 2 rondes met sessies die gelijktijdig plaatsvinden. In die sessies vertellen de programma’s in kleinere groepen welke kansen die zij bieden. Dit is interessant voor wie zich ook bezighoudt met bovengenoemde (en andere) inhoudelijke thema’s en transitie-opgaven. Op deze pagina leest u meer over de sessies. Wanneer u zich aanmeldt voor deze bijeenkomst geeft u ook op welke sessie u wilt volgen.

We sluiten af met een borrel. Daar kunt u verder praten over uw projectideeën en netwerken.

Programma

 • 09:00 – 10:00 uur Binnenkomst en koffie/thee
 • 10:00 – 11:00 uur Opening en keynote speech 'Transities' door hoogleraar en directeur DRIFT, Derk Loorbach
 • 11:00 – 12:00 uur Hoe dragen projecten in de programma’s Interreg, Horizon Europe, CEF en LIFE bij aan deze transities?
 • 12:00 – 13:15 uur Netwerklunch
 • 13:30 – 14:20 uur 1e ronde sessies
 • 14:30 – 15:20 uur 2e ronde sessies
 • 15:30 – 16:30 uur Netwerkborrel

 

Aanmelden