Evenementen

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? TNO organiseert een webinar dat inzicht geeft in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem. 
Na jarenlange groei is Nederland dé Europees kampioen zonne-energie. Zonnepanelen zijn steeds vaker de norm, maar de regelgeving gaat flink op de schop. Wat betekent dit voor de toekomst van de markt?
Tijdens het Urban Energy Consortiumpodium op maandagmiddag 6 februari 2023 in Utrecht komen projectconsortia samen om van en met elkaar te leren over innovatieprojecten die lopen sinds 2020 en 2021 voor de gebouwde omgeving.
-
Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 februari vindt alweer de achtste editie van de Week van de Circulaire Economie plaats. Ook dit jaar zien bezoekers hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt en vinden er door het hele land events plaats.
-
Samen bouwen aan de toekomst De bouw is ambitieus, innovatief, duurzaam en richtinggevend en ondanks uitdagende tijden, zeer toekomstgericht.
Opslag van stroom uit zonnepanelen op het dak in een thuisbatterij komt in Nederland langzamer op gang dan in onze buurlanden, als gevolg van de salderingsregeling.
09.00 - 12.00
Wilt u meer weten over de financieringskansen voor duurzame projecten voor bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur en mobiliteit? Laat u inspireren en informeren tijdens de informatiebijeenkomst Europese programma’s voor duurzame oplossingen.
Tijdens de Inspiratietoer van het Platform Verduurzaming Industrie vertelt de netbeheerder hoe de industrie kan bijdragen aan de ontsluiting van de netten.