Routekaart Na-isolatie

Na-isolatie

Vochtproblemen en schimmel door na-isolatie: de nachtmerrie van iedere woningeigenaar. Toch komt het vaker voor dat je denkt. Gebrek aan een integraal plan, bouwfysische kennis en onkunde ligt hier vaak aan ten grondslag. Stroomversnelling en Nieman Raadgevende Ingenieurs hebben daarom, in opdracht van TKI Urban Energy en samen met koplopers onder de markt- en kennis partijen, een eerste routekaart ontwikkeld waarmee adviseurs, energieloketten, bouwmarkten maar ook particuliere woningeigenaren beter zicht op mogelijke risico's en aandachtspunten krijgen, waardoor gemakkelijker spijtvrije keuzes gemaakt kunnen worden.

De (in totaal zes) routekaarten bieden energieloketten, adviseurs en uitvoerende partijen eerste handvatten en afwegingskaders ten behoeve van hun advisering over de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van vocht door na-isolatie. De routekaarten richten zich op de drie grootste bouwdelen: vloer, gevels en dak. Per bouwdeel wordt onderscheid gemaakt tussen houtskeletbouw, of opbouw in steen/beton. De routekaarten behandelen vragen die gesteld dienen te worden wanneer men in de planvormingsfase zit. Per vraag wordt verdere informatie verschaft over de problematiek die in de vraag centraal staat.

Afhankelijk van het antwoord worden isolatiemogelijkheden besproken, evenals handvatten hoe om te gaan bij een specifieke situatie. Hiermee wordt bijgedragen aan het maken van beter geïnformeerde beslissingen, en aan een verdere kennisverspreiding over de (vaak onderschatte) complexiteit van het thema.

Ter ondersteuning van de routekaarten is een oplegger gemaakt die geraadpleegd kan worden, met daarin een overzicht van belangrijke aandachtspunten bij knooppunten. In het themablad is meer informatie te vinden over de probleemstelling met betrekking tot vocht bij na-isolatie en het beoogde gebruik van de routekaarten.

Download de routekaarten hier:

Routekaart Hout skelet - Dak

Routekaart Hout skelet - Gevel

Routekaart Hout skelet - Vloer

Routekaart Steen - Gevel

Routekaart Beton - Dak

Routekaart Beton - Vloer

Themablad Routekaarten na-isolatie zonder vocht

Oplegger Routekaarten

In de routekaarten wordt in een aantal gevallen geadviseerd om contact op te nemen met een specialist. Op zoek naar een specialist? Zie hieronder een aantal voorbeelden voor particulieren.

Ontzorgers voor integrale verduurzaming

Bouwkundige specialisten

Vochtspecialisten

Ben of ken jij nog andere specialisten? Geef het door via @email, dan vullen we bovenstaande lijst aan.