Topsector Energie maakt € 100.000 beschikbaar voor mkb-ondernemingen onder de Innovatiemakelaarsregeling

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Innovatiemakelaar

De Topsector Energie stelt dit jaar subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen. Anders dan andere jaren is de vergoeding voor de inhuur van een innovatiemakelaar niet 50% maar 100% van de gemaakte kosten tot een maximum vergoeding van 10.000 euro per mkb-onderneming. Ondernemers van TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie & Industrie en TKI Wind op Zee kunnen als onderdeel van de Topsector Energie hiervan gebruik maken.

De verhoging van het vergoedingspercentage kan juist in deze tijden van coronacrisis ondernemers helpen. “Start-ups en mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Ze hebben regelmatig te maken met vele uitdagingen. Ze missen soms op bepaalde gebieden expertise of ze kunnen die moeilijk inhuren doordat ze over beperkte financiële middelen beschikken”, aldus Martin Weissmann, van het Financieringsloket van de Topsector Energie. “De verruimde regeling is daarom welkom om innovatieve ondernemingen actief in de energietransitie tegemoet te komen”.

Een 'innovatiemakelaar' kan mkb-ondernemers onder meer begeleiden bij: het ontwikkelen van een business plan, een patentadvies, het aantrekken van investeerders, deal closing rondom financiering of bij het opzetten van consortia met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen*. Subsidie-aanvragen kunnen vanaf 1 mei 2020 worden ingediend bij de Topsector Energie. De werkzaamheden van de innovatiemakelaar kunnen vanaf 1 juni starten na goedkeuring van de aanvraag door de Topsector Energie. Toekenning vindt plaats via het 'first come, first served'-principe.

 

Voor meer informatie en indiening:

Bekijk meer informatie over de regeling.

Of neem contact op met Martin Weissmann.

 

* Uitgesloten van subsidie is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen van een subsidie-aanvraag. Tevens zijn out of pocket kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld indieningskosten voor octrooien.